Aug 13, 2010

De strajă...
Surghiunit, tempesta-mi poartă

dorul, ca pesta-n vechie
urgisînd cetatea vie,
morţi stau strugurii în vie,
paznic sta înfipt în glie

surghiunint. Tempesta-i soartă
bate piatră-n uşi şi poartă,

stricată-i carta-n vecie
făr de glas lăsând să fie
gura-nodată-n magie
sepultând taina de vie.

Surghiunit, tempesta-mi poartă
carte-ntr-o sticlă crăpată,

iar neudata hârtie
în mâini de strajă să fie
la gât sigiliu să fie
păzit cu taină de glie.

Surghiunit. Tempesta-mi soartă!


Celei ce păzeşte inelul cu rune...

Aug 10, 2010

poema adâncimilor (de scris pe pielea femeii)

Ți-e gândul plin de tuș,
limba ți-e peniță,
scrijelește-mi pielea
cu tuș,
cu peniță,
adânc...
  

Ți-e viersul din tătuș,
glasul cu dorință;
descântă-mi urechea
cu tuș
din peniță,
adânc...


Aug 2, 2010

Treptat, a cincea esenţă


- cvintesenţă -

cu unghiile
scormoneşte-mi fiinţa
iubito, acum

cu urgiile
nu-mi atinge conştinţa
iubito, de-acum

cu călcâiele
explorează-mi dorinţa
iubito, ş-acum

cu furiile
să nu tâlnim căinţa
iubito, de-acum

iar cu pălmile
rugăm 'nalta voinţă -
ne pierdem necum.
                              
                                                   Către Paula...