Jul 28, 2010

A vis...Ecran spre cer, fără semnal,
a-bis - inconştient transmis
în vis - sta gândul neadmis.
Ecran spre cer, fără semnal,
m-afund în totalul emis
şi văd ciudatul nepermis,
ecran spre cer fără semnal,
a-bis - inconştient transmis.
  
                                       Către Razielle...

Jul 26, 2010

Incursiuni în camera roşieCa un soldat mi-am spălat uni(ca)forma/ă ce o cunosc
în apa rece de munte, frecam cu pietre mărunte
hazardat, că mi-am pierdut poate din cuget; nu mă recunosc
în minţile nelegate de nicio punte; miciile amănunte
se pierd gradat; azi nu mă pot învinge, azi nu mă cunosc

stând gol, lipsit de rol... nu găsesc nici un hol, nici un pahar de alcool,

găsesc doar mici cuti în decor, de metal. de sticlă şi de carton,
cu capace sau fără, cu păianjeni sau fără, cu pietre sau fără
pietre multe şi neregulate ca formă; să fie cutiile lui Platon?
Adunările şi scăderile de elemente ce se compun sub lumina rosie

a unei camere, ce îmi pare straină, ca şi amintirile...

Colecţionar de secrete. Degete şi ochi, folosite/folosiţi ca unelte
de răsfoit documnete, de cercetat ideograme, în căutari încete.
Simt o sete de nesăturat... iar gândul mi se scurge la râul de munte
unde, mă vedeam adunând pietre din pietre de temple căzute,

printre runie se pierd cărări labirintice ce, mă poartă spre tine iubito...

Pavate cu trudă-n noroaie, cu fruntea spălată de ploile nestinse
şi nepotolite ce picura în noi... ridic pietrele astea încinse,
ca de jăratec în palme se simt... de tălpile tale nu vor fi atinse,
iar fiinţa-ţi crudă, va-nflorii perpetuu în aşternutul din vise
sub bolta pictată din templul, crescut sub temelia unei camere roşii,

ca focul ce arde în pasărea pheonix, pe cerul înserat în Oraşul Negru.


Către Razielle...

Jul 17, 2010

Căzută-mi sta ploaia...Căzută-mi sta ploaia menită, p-asfalt,
tulbure chip, oglindit-n apăraie;

sprijinită-mi sta pe umeri, de bazalt
al ei trup ce spinarea mi-o-ncovoaie;

ocrotit sub magia ei din înalt
ce-mi spală a sudorilor şiroaie,

precum o iubită. Uneori tresalt
când îmi curgi pe spatele gol, tu, ploaie!